ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | autostrada
Τηλ: 2109817131, 6977967490, 6972732878
Διεύθυνση: Ερατούς 16 & Δημοκρατίας, Παλαιό Φάληρο, 17563, Αττική

Έκδοση Ηλεκτρονικού Ταχογράφου

Δικαιολογητικά:

  1. Δίπλωμα σε ισχύ (φωτοτυπία)
  2. Ταυτότητα (Αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος: Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης)
  3. Αίτηση υπεύθυνη δήλωση (παρέχεται από την σχολή)
  4. ΑΦΜ για την έκδοση των παραβόλων (e-paravolo)

CD με φωτογραφίες και δείγμα υπογραφής.