ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | autostrada
Τηλ: 2109817131, 6977967490, 6972732878
Διεύθυνση: Ερατούς 16 & Δημοκρατίας, Παλαιό Φάληρο, 17563, Αττική

Αντικατάσταση Αδειών Οδήγησης σε Κοινοτικού Τύπου (Νέου Τύπου Διπλώματα)

 

Δικαιολογητικά:

 

  1. Άδεια οδήγησης σε ισχύ (πρωτότυπη)
  2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληναςυπήκοος, φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου) Εδώ λείπει: ,το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.)
  3. ΑΦΜ για την έκδοση των παραβόλων (e-paravolo)
  4. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (παρέχεταιαπό την σχολή οδηγών)
  5. Αίτηση – εκτύπωσης διπλώματος (παρέχεταιαπό την σχολή οδηγών)
  6. 2 φωτογραφίες για δίπλωμα οδήγησης