ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | autostrada
Τηλ: 2109817131, 6977967490, 6972732878
Διεύθυνση: Ερατούς 16 & Δημοκρατίας, Παλαιό Φάληρο, 17563, Αττική

Δίπλωμα Οδήγησης Αυτοκινήτου (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Β)

Δικαιολογητικά Αρχικής Χορήγησης Διπλώματος Αυτοκινήτου:

 

 1. 4 πρόσφατες φωτογραφίες για δίπλωμα οδήγησης
 2. ΑΦΜ για την έκδοση των παραβόλων (e-paravolo)
 3. Ταυτότητα (Αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος: Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης)
 4. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (παρέχεται από την σχολή)
 5. Αίτηση εκτύπωσης (παρέχεται από την σχολή)
 6. Παράβολο από Παθολόγο (Βιβλιάριο υγείας)
 7. Παράβολο από Οφθαλμίατρο (Βιβλιάριο υγείας)

 

Δικαιολογητικά Επέκτασης Ερασιτεχνικού Διπλώματος:

(Έχουμε δίπλωμα μοτοσικλέτας και θέλουμε να εκδώσουμε δίπλωμα αυτοκινήτου)

 

 1. 2 πρόσφατες φωτογραφίες για δίπλωμα οδήγησης
 2. Δίπλωμα σε ισχύ (φωτοτυπία)
 3. ΑΦΜ για την έκδοση των παραβόλων (e-paravolo)
 4. Ταυτότητα (Αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος: Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης)
 5. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (παρέχεται από την σχολή)
 6. Αίτηση εκτύπωσης (παρέχεται από την σχολή)

*Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουμε κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας μας.

** Μπορούμε να οδηγήσουμε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι 9 θέσεων και μπορούμε να σύρουμε ρυμουλκούμενο μέχρι 750 κιλά.                                                                                                *** ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:21 διδακτικές ώρες θεωρητικών και 25 διδακτικές ώρες πρακτικών μαθημάτων αν δεν έχω άλλο δίπλωμα οδήγησης.18 διδακτικές ώρες πρακτικών μαθημάτων αν έχω άλλο δίπλωμα οδήγησης. Τα θεωρητικά μαθήματα γίνονται στο ΚΕΘΕΥΟ στην σχολή μας, στο Παλαιό Φάληρο.