ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | autostrada
Τηλ: 2109817131, 6977967490, 6972732878
Διεύθυνση: Ερατούς 16 & Δημοκρατίας, Παλαιό Φάληρο, 17563, Αττική

Δίπλωμα Μοτοσικλέτας 400 cc ή 20 – 35 kw (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Α2)

 

Δικαιολογητικά Επέκτασης Ερασιτεχνικού Διπλώματος:

(Έχουμε δίπλωμα αυτοκινήτου και θέλουμε να εκδώσουμε δίπλωμα μοτοσικλέτας)

 

 1. 2 πρόσφατες φωτογραφίες για δίπλωμα οδήγησης
 2. Δίπλωμα σε ισχύ (φωτοαντίγραφο)
 3. ΑΦΜ για την έκδοση των παραβόλων (e-paravolo)
 4. Ταυτότητα (Αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος: Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης)
 5. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (παρέχεται από την σχολή)
 6. Αίτηση εκτύπωσης (παρέχεται από την σχολή)

Δικαιολογητικά Αρχικής Χορήγησης Διπλώματος Μοτοσικλέτας 400cc:

(ΔΕΝ έχουμε άλλο δίπλωμα οδήγησης)

 

 1. 4 πρόσφατες φωτογραφίες για δίπλωμα οδήγησης
 2. ΑΦΜ για την έκδοση των παραβόλων (e-paravolo)
 3. Ταυτότητα (Αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος: Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης)
 4. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (παρέχεται από την σχολή)
 5. Αίτηση εκτύπωσης (παρέχεται από την σχολή)
 6. Παράβολο από Παθολόγο (Βιβλιάριο υγείας)
 7. Παράβολο από Οφθαλμίατρο (Βιβλιάριο υγείας)

*Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουμε κλείσει το 20ο έτος της ηλικίας μας.

** ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

11 διδακτικές ώρες θεωρητικών και 12 διδακτικές ώρες πρακτικών μαθημάτων αν έχω άλλο δίπλωμα οδήγησης.

31 διδακτικές ώρες θεωρητικών και 14 διδακτικές ώρες πρακτικών μαθημάτων αν δεν έχω άλλο δίπλωμα οδήγησης.

Τα θεωρητικά μαθήματα γίνονται στο ΚΕΘΕΥΟ στην σχολή μας, στο Παλαιό Φάληρο. Τα πρακτικά μαθήματα μοτοσικλέτας γίνονται στην πίστα μοτοσικλετών του Νότιου Τομέα Μεταφορών.