ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | autostrada
Τηλ: 2109817131, 6977967490, 6972732878
Διεύθυνση: Ερατούς 16 & Δημοκρατίας, Παλαιό Φάληρο, 17563, Αττική

Έκδοση Νέας Ειδική Άδειας Οδήγησης ΕΔΧ ΤΑΞΙ

 

Δικαιολογητικά:

  1. 5 πρόσφατες φωτογραφίες για δίπλωμα οδήγησης
  2. Δίπλωμα σε ισχύ (φωτοτυπία)
  3. Ταυτότητα (Αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος: Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης)
  4. ΑΦΜ για την έκδοση των παραβόλων (e-paravolo)
  5. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (παρέχεται από την σχολή οδηγών)
  6. Παράβολο από Παθολόγο (Βιβλιάριο υγείας)
  7. Παράβολο από Οφθαλμίατρο (Βιβλιάριο υγείας)
  8. Παράβολο από Ψυχίατρο (Βιβλιάριο υγείας)
  9. Τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (φωτοτυπία)

* Απαραίτητη προϋπόθεση ο ενδιαφερόμενος να έχει κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας του.