ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | autostrada
Τηλ: 2109817131, 6977967490, 6972732878
Διεύθυνση: Ερατούς 16 & Δημοκρατίας, Παλαιό Φάληρο, 17563, Αττική

Δίπλωμα Οδήγησης Νταλίκας (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ CE)

 

Δικαιολογητικά:

 

  1. 2 πρόσφατες φωτογραφίες για δίπλωμα οδήγησης
  2. Δίπλωμα C σε ισχύ (φωτοτυπία)
  3. ΑΦΜ για την έκδοση των παραβόλων (e-paravolo)
  4. Ταυτότητα (Αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος: Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης)
  5. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (δίδεται από την σχολή)
  6. Αίτηση εκτύπωσης (δίδεται από την σχολή)

*Απαραίτητη προϋπόθεση ο ενδιαφερόμενος να έχει δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας C.
** ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 10 διδακτικές ώρες πρακτικών μαθημάτων.