ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | autostrada
Τηλ: 2109817131, 6977967490, 6972732878
Διεύθυνση: Ερατούς 16 & Δημοκρατίας, Παλαιό Φάληρο, 17563, Αττική

Σεμινάρια ΠΕΙ Φορτηγών και Λεωφορείων

 

Δικαιολογητικά:

 

  1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου)
  2. Φωτοαντίγραφο διπλώματος οδήγησης σε ισχύ.
  3. Αίτηση υπεύθυνη δήλωση (παρέχεται από την σχολή)
  4. Αίτηση εκτύπωσης (παρέχεται από την σχολή)
  5. 2 φωτογραφίες για δίπλωμα οδήγησης
  6. ΑΦΜ για την έκδοση των παραβόλων (e-paravolo)